رژیم صهیونیستی عامل ایجاد تکفیری‌گری است

رژیم صهیونیستی عامل ایجاد تکفیری‌گری است

یک نماینده مجلس اعیان انگلیس نحوه رفتار اسرائیلی‌ها با فلسطینیان را عامل بروز پدیده تکفیر در دنیا اعلام کرد.

رژیم صهیونیستی عامل ایجاد تکفیری‌گری است

(image)

یک نماینده مجلس اعیان انگلیس نحوه رفتار اسرائیلی‌ها با فلسطینیان را عامل بروز پدیده تکفیر در دنیا اعلام کرد.
رژیم صهیونیستی عامل ایجاد تکفیری‌گری است

خرید رنک گوگل

باران دانلود