رژیم صهیونیستی بار دیگر بر استقلال اقلیم کردستان عراق تاکید کرد

رژیم صهیونیستی بار دیگر بر استقلال اقلیم کردستان عراق تاکید کرد
معاون پیشین رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در اظهارتی بار دیگر بر حمایت تل آویو از استقلال اقلیم کردستان تاکید کرد.

رژیم صهیونیستی بار دیگر بر استقلال اقلیم کردستان عراق تاکید کرد

معاون پیشین رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در اظهارتی بار دیگر بر حمایت تل آویو از استقلال اقلیم کردستان تاکید کرد.
رژیم صهیونیستی بار دیگر بر استقلال اقلیم کردستان عراق تاکید کرد