رویکرد بچه‌‌گانه وزارت خارجه پیرامون غارت پول‌هایمان تاسف دارد/ باز هم دولت یازدهم مشکلات را به دولت قبل حواله می‌‌دهد!

رویکرد بچه‌‌گانه وزارت خارجه پیرامون غارت پول‌هایمان تاسف دارد/ باز هم دولت یازدهم مشکلات را به دولت قبل حواله می‌‌دهد!

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: غارت پول‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا برای وزارت خارجه جای تاسف دارد؛ چرا که بچگانه از کنار این مسئله می‌گذرد و مشکل را به دولت قبل حواله می‌کند.

رویکرد بچه‌‌گانه وزارت خارجه پیرامون غارت پول‌هایمان تاسف دارد/ باز هم دولت یازدهم مشکلات را به دولت قبل حواله می‌‌دهد!

(image)

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: غارت پول‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا برای وزارت خارجه جای تاسف دارد؛ چرا که بچگانه از کنار این مسئله می‌گذرد و مشکل را به دولت قبل حواله می‌کند.
رویکرد بچه‌‌گانه وزارت خارجه پیرامون غارت پول‌هایمان تاسف دارد/ باز هم دولت یازدهم مشکلات را به دولت قبل حواله می‌‌دهد!

لایسنس نود 32 ورژن 4

فیلم سریال آهنگ