رویترز: مسکو در حال ارزیابی منطقه‌ای تجهیز نظامی ایران است

رویترز: مسکو در حال ارزیابی منطقه‌ای تجهیز نظامی ایران است

یک خبرگزاری انگلیسی در تحلیلی از همکاری‌های افزون‌تر ایران و روسیه و مکمل بودن همکارهای این دو کشور به ویژه در امور سوریه خبر داد.

رویترز: مسکو در حال ارزیابی منطقه‌ای تجهیز نظامی ایران است

(image)

یک خبرگزاری انگلیسی در تحلیلی از همکاری‌های افزون‌تر ایران و روسیه و مکمل بودن همکارهای این دو کشور به ویژه در امور سوریه خبر داد.
رویترز: مسکو در حال ارزیابی منطقه‌ای تجهیز نظامی ایران است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

گوشی موبایل