رونمایی از یک اختلاف/ ولایتی یا ظریف؛ چه‌کسی راست می‌گوید؟

رونمایی از یک اختلاف/ ولایتی یا ظریف؛ چه‌کسی راست می‌گوید؟

ولایتی از مدافعان برجام بود، و از حامیان تیم مذاکره‌کننده. این روزها اما بعد از یک‌سال دوره افتاده و از نادیده گرفته شدن شروط رهبری و نقض برجام می‌گوید؛ چرا؟

رونمایی از یک اختلاف/ ولایتی یا ظریف؛ چه‌کسی راست می‌گوید؟

(image)

ولایتی از مدافعان برجام بود، و از حامیان تیم مذاکره‌کننده. این روزها اما بعد از یک‌سال دوره افتاده و از نادیده گرفته شدن شروط رهبری و نقض برجام می‌گوید؛ چرا؟
رونمایی از یک اختلاف/ ولایتی یا ظریف؛ چه‌کسی راست می‌گوید؟

ایرانی