روسیه ۰-۳ ولز/ صعود اژدهایان به عنوان تیم اول

روسیه ۰-۳ ولز/ صعود اژدهایان به عنوان تیم اول

تیم ملی فوتبال ولز موفق شد در دیدار مقابل روسیه پیروزی پرگلی را بدست آورد و با توجه به توقف انگلیس بالاتر از این تیم به عنوان صدرنشین گروه B صعود کرد.

روسیه ۰-۳ ولز/ صعود اژدهایان به عنوان تیم اول

(image)

تیم ملی فوتبال ولز موفق شد در دیدار مقابل روسیه پیروزی پرگلی را بدست آورد و با توجه به توقف انگلیس بالاتر از این تیم به عنوان صدرنشین گروه B صعود کرد.
روسیه ۰-۳ ولز/ صعود اژدهایان به عنوان تیم اول

سپهر نیوز