روسیه حمایت از طالبان را تکذیب کرد‌

روسیه حمایت از طالبان را تکذیب کرد‌

سفیر روسیه در کابل ادعا درباره حمایت مسکو از شبه نظامیان طالبان برای جنگ با شاخه داعش در شرق افغانستان را رد کرد.

روسیه حمایت از طالبان را تکذیب کرد‌

(image)

سفیر روسیه در کابل ادعا درباره حمایت مسکو از شبه نظامیان طالبان برای جنگ با شاخه داعش در شرق افغانستان را رد کرد.
روسیه حمایت از طالبان را تکذیب کرد‌

فانتزی