روسیه اقدام اتحادیه اروپا را «پوچ» و «کوته بینانه» توصیف کرد

روسیه اقدام اتحادیه اروپا را «پوچ» و «کوته بینانه» توصیف کرد

در پی تمدید شش ماهه تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو، وزارت امور خارجه روسیه از این تصمیم «پوچ» و «کوته بینانه» اتحادیه اروپا انتقاد کرد.

روسیه اقدام اتحادیه اروپا را «پوچ» و «کوته بینانه» توصیف کرد

(image)

در پی تمدید شش ماهه تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو، وزارت امور خارجه روسیه از این تصمیم «پوچ» و «کوته بینانه» اتحادیه اروپا انتقاد کرد.
روسیه اقدام اتحادیه اروپا را «پوچ» و «کوته بینانه» توصیف کرد

خرید vpn و تست

روزنامه ایران