روزی که دو بار «روز معلم» شد/ از رنجی که آموزگاران کشورمان می‌برند

روزی که دو بار «روز معلم» شد/ از رنجی که آموزگاران کشورمان می‌برند

مطالبات صنفی معلمان هنوز درد بی‌درمان وزارت آموزش‌وپرورش است و «روز معلم» به روزی برای بیان شعارها و تعریف و تمجیدهای کسانی تبدیل شده که حتی برای یک ساعت «معلم» نبوده‌اند.

روزی که دو بار «روز معلم» شد/ از رنجی که آموزگاران کشورمان می‌برند

(image)

مطالبات صنفی معلمان هنوز درد بی‌درمان وزارت آموزش‌وپرورش است و «روز معلم» به روزی برای بیان شعارها و تعریف و تمجیدهای کسانی تبدیل شده که حتی برای یک ساعت «معلم» نبوده‌اند.
روزی که دو بار «روز معلم» شد/ از رنجی که آموزگاران کشورمان می‌برند

آپدیت نود 32 هفتگی

گوشی موبایل