روزنامه دولت: مرغ گران شد اما دولت قبول ندارد!

روزنامه دولت: مرغ گران شد اما دولت قبول ندارد!

قیمت مرغ از حدود ۴هزار و ۸۰۰ تومان در فروشگاه‌ها که گاهی در میادین عرضه‌کننده پایین‌تر از این قیمت هم یافت می‌شد این روزها از نرخ ۸هزارو ۶۰۰ تومان هم عبور کرده است.

روزنامه دولت: مرغ گران شد اما دولت قبول ندارد!

(image)

قیمت مرغ از حدود ۴هزار و ۸۰۰ تومان در فروشگاه‌ها که گاهی در میادین عرضه‌کننده پایین‌تر از این قیمت هم یافت می‌شد این روزها از نرخ ۸هزارو ۶۰۰ تومان هم عبور کرده است.
روزنامه دولت: مرغ گران شد اما دولت قبول ندارد!

خرید بک لینک رنک 1

عرفان دینی