روحانی یک‌شنبه شب با مردم سخن می‌گوید

روحانی یک‌شنبه شب با مردم سخن می‌گوید

رییس جمهور مهمترین مسایل کشور را شامگاه یک شنبه از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم در میان می گذارد.

روحانی یک‌شنبه شب با مردم سخن می‌گوید

(image)

رییس جمهور مهمترین مسایل کشور را شامگاه یک شنبه از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم در میان می گذارد.
روحانی یک‌شنبه شب با مردم سخن می‌گوید

خبرگذاری خوزستان