روحانی روز ملی مغرب را تبریک گفت

روحانی روز ملی مغرب را تبریک گفت

رئیس‌ جمهور در پیامی به «محمد ششم» پادشاه مغرب، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی و مردم این کشور تبریک گفت.

روحانی روز ملی مغرب را تبریک گفت

(image)

رئیس‌ جمهور در پیامی به «محمد ششم» پادشاه مغرب، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی و مردم این کشور تبریک گفت.
روحانی روز ملی مغرب را تبریک گفت

عرفان دینی