روایت ظریف از «شب آخر مذاکرات»/ از کلمات تندی استفاده کردیم!

وزیر امورخارجه در گفت‌وگویی از روزهای مذاکرات سخن گفت.