رهبری مدتی است بر مسئله انقلابی ماندن تأکید می‌کنند

رهبری مدتی است بر مسئله انقلابی ماندن تأکید می‌کنند

عضو مجلس خبرگان گفت: از اسفندماه سال گذشته تا ۱۴ خرداد امسال همواره شاهد تاکید بر ضرورت انقلابی بودن و انقلابی ماندن در سخنان مقام معظم رهبری هستیم.

رهبری مدتی است بر مسئله انقلابی ماندن تأکید می‌کنند

(image)

عضو مجلس خبرگان گفت: از اسفندماه سال گذشته تا ۱۴ خرداد امسال همواره شاهد تاکید بر ضرورت انقلابی بودن و انقلابی ماندن در سخنان مقام معظم رهبری هستیم.
رهبری مدتی است بر مسئله انقلابی ماندن تأکید می‌کنند

میهن دانلود