رهبران حزب جمهوری‌خواه: «ترامپ» گزینه فاجعه باری است!

جمهوری خواهان درصدد کنار زدن دونالد ترامپ از عرصه رقابت های انتخاباتی آمریکا هستند.