رقص و ساز و آواز؛ چاشنی جشن ربیع الاول دانشگاه زنجان!

رقص و ساز و آواز؛ چاشنی جشن ربیع الاول دانشگاه زنجان!

از مهمترین اتفاقات رخ داده برای دانشجویان زنجانی در سال ۹۴، ماجرای جشن بشارت ربیع و حواشی پس از آن و همچنین تجمع عظیم ضد سعودی دانشجویان زنجانی بود.

رقص و ساز و آواز؛ چاشنی جشن ربیع الاول دانشگاه زنجان!

(image)

از مهمترین اتفاقات رخ داده برای دانشجویان زنجانی در سال ۹۴، ماجرای جشن بشارت ربیع و حواشی پس از آن و همچنین تجمع عظیم ضد سعودی دانشجویان زنجانی بود.
رقص و ساز و آواز؛ چاشنی جشن ربیع الاول دانشگاه زنجان!

دانلود آهنگ جدید

دانلود نرم افزار