رقابت برای ریاست مجلس جدی است/ افرادی برای کسب قدرت تغییر موضع سیاسی می‌دهند

رقابت برای ریاست مجلس جدی است/ افرادی برای کسب قدرت تغییر موضع سیاسی می‌دهند

نماینده منتخب مجلس دهم گفت: برای ریاست مجلس رقابت جدی وجود دارد و اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان دارند برای کاندیداهای خودشان کار می‌کنند.

رقابت برای ریاست مجلس جدی است/ افرادی برای کسب قدرت تغییر موضع سیاسی می‌دهند

(image)

نماینده منتخب مجلس دهم گفت: برای ریاست مجلس رقابت جدی وجود دارد و اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان دارند برای کاندیداهای خودشان کار می‌کنند.
رقابت برای ریاست مجلس جدی است/ افرادی برای کسب قدرت تغییر موضع سیاسی می‌دهند

آهنگ جدید