رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک ۲۰۱۶/ ۱۰ بوکسور ایران روی رینگ

رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک ۲۰۱۶/ ۱۰ بوکسور ایران روی رینگ

مشتزنان ایران برای حضور در بازی‌های انتخابی المپیک روی رینگ مسابقه می‌روند.

رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک ۲۰۱۶/ ۱۰ بوکسور ایران روی رینگ

(image)

مشتزنان ایران برای حضور در بازی‌های انتخابی المپیک روی رینگ مسابقه می‌روند.
رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک ۲۰۱۶/ ۱۰ بوکسور ایران روی رینگ

سپهر نیوز

آگهی استخدام