رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات علمی اساتید در دانشگاه مهم است

رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات علمی اساتید در دانشگاه مهم است

معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با تشریح روند جذب اعضای هیات علمی و تدریس اساتید مدعو در دانشگاه گفت: تلاش ما در حوزه آموزش عمل براساس اصول حرفه‌ای و علمی است.

رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات علمی اساتید در دانشگاه مهم است

(image)

معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با تشریح روند جذب اعضای هیات علمی و تدریس اساتید مدعو در دانشگاه گفت: تلاش ما در حوزه آموزش عمل براساس اصول حرفه‌ای و علمی است.
رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات علمی اساتید در دانشگاه مهم است

اخبار کارگران