رطوبت هوای شادگان در خوزستان به ۹۱ درصد رسید

رطوبت هوای شادگان در خوزستان به ۹۱ درصد رسید

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت:با توجه به وقوع پدیده شرجی در این استان، بالاترین میزان رطوبت در صبح امروز در شهرستان شادگان به ۹۱ درصد رسیده است.

رطوبت هوای شادگان در خوزستان به ۹۱ درصد رسید

(image)

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت:با توجه به وقوع پدیده شرجی در این استان، بالاترین میزان رطوبت در صبح امروز در شهرستان شادگان به ۹۱ درصد رسیده است.
رطوبت هوای شادگان در خوزستان به ۹۱ درصد رسید

اخبار جهان