رضایت ۸۰ درصدی مخاطبان از برنامه های معارفی رسانه ملی

رضایت ۸۰ درصدی مخاطبان از برنامه های معارفی رسانه ملی

معاون امور مجلس و استان‌های رسانه ملی از آیات عظام تقلید برای ضبط برنامه‌های کوتاه معارفی ویژه ماه مبارک رمضان دعوت کرد.

رضایت ۸۰ درصدی مخاطبان از برنامه های معارفی رسانه ملی

(image)

معاون امور مجلس و استان‌های رسانه ملی از آیات عظام تقلید برای ضبط برنامه‌های کوتاه معارفی ویژه ماه مبارک رمضان دعوت کرد.
رضایت ۸۰ درصدی مخاطبان از برنامه های معارفی رسانه ملی

عکس