رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی راه‌اندازی شد

رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی راه‌اندازی شد

مسئول راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی از راه‌اندازی رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی راه‌اندازی شد

(image)

مسئول راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی از راه‌اندازی رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
رشته آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی راه‌اندازی شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

خبر جدید