رزمایش مشترک مصر و آمریکا از سر گرفته می‌شود

رزمایش مشترک مصر و آمریکا از سر گرفته می‌شود
ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا و مصر رزمایش «ستاره درخشان» را که از هشت سال پیش متوقف شده است به زودی از سر می گیرند.

رزمایش مشترک مصر و آمریکا از سر گرفته می‌شود

ارتش مصر در بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا و مصر رزمایش «ستاره درخشان» را که از هشت سال پیش متوقف شده است به زودی از سر می گیرند.
رزمایش مشترک مصر و آمریکا از سر گرفته می‌شود