ردپای آقازاده ورزشی در بلیت‌فروشی فوتبال لیگ برتر!

ردپای آقازاده ورزشی در بلیت‌فروشی فوتبال لیگ برتر!

یکی از آقازاده‌های ورزشی که در چند سال گذشته به واسطه پدرش حضوری فعال در قراردادهای ورزشی داشته، این بار توانسته با نفوذی که انجام داده و با شرکتی که خود در پشت پرده از سهامداران اصلی آن است طرف قرارداد با سازمان لیگ شود و مجری الکترونیکی کردن بلیت‌ها و فروش آن شود.

ردپای آقازاده ورزشی در بلیت‌فروشی فوتبال لیگ برتر!

(image)

یکی از آقازاده‌های ورزشی که در چند سال گذشته به واسطه پدرش حضوری فعال در قراردادهای ورزشی داشته، این بار توانسته با نفوذی که انجام داده و با شرکتی که خود در پشت پرده از سهامداران اصلی آن است طرف قرارداد با سازمان لیگ شود و مجری الکترونیکی کردن بلیت‌ها و فروش آن شود.
ردپای آقازاده ورزشی در بلیت‌فروشی فوتبال لیگ برتر!

فروش بک لینک

ganool review