رحیم پور ازغدی در دانشگاه شریف: امروز آخوندنماهایی وجود دارند که توجیه مذهبی می کنند

رحیم پور ازغدی در دانشگاه شریف: امروز آخوندنماهایی وجود دارند که توجیه مذهبی می کنند
خبرنامه دانشجویان ایران: استاد حوزه و دانشگاه گفت: تصور نکنید که فقط آن ۳۱۳ نفر یاران اصلی امام زمان(عج) خواهند بود؛ حلقه اصلی همین تعدادند، اما طبق روایات حلقه بعدی متشکل از ۱۰ هزار نفرند و حلقه بعد به ترتیب متشکل از نخبگان و آحاد مردم خواهند بود.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، رحیم پورازغدی، استاد حوزه و دانشگاه در برنامه ای که امروز تحت عنوان «ظهور عدالت قبل از ظهور مهدی (عج)» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در خصوص اینکه آیا عدالت در عصر حاضر می …

رحیم پور ازغدی در دانشگاه شریف: امروز آخوندنماهایی وجود دارند که توجیه مذهبی می کنند

خبرنامه دانشجویان ایران: استاد حوزه و دانشگاه گفت: تصور نکنید که فقط آن ۳۱۳ نفر یاران اصلی امام زمان(عج) خواهند بود؛ حلقه اصلی همین تعدادند، اما طبق روایات حلقه بعدی متشکل از ۱۰ هزار نفرند و حلقه بعد به ترتیب متشکل از نخبگان و آحاد مردم خواهند بود.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، رحیم پورازغدی، استاد حوزه و دانشگاه در برنامه ای که امروز تحت عنوان «ظهور عدالت قبل از ظهور مهدی (عج)» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در خصوص اینکه آیا عدالت در عصر حاضر می …
رحیم پور ازغدی در دانشگاه شریف: امروز آخوندنماهایی وجود دارند که توجیه مذهبی می کنند

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی