رایزنی ظریف و کری در نیویورک

رایزنی ظریف و کری در نیویورک

وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک بر سر یک میز درباره پیگیری اجرای برجام به گفت‌وگو نشستند.

رایزنی ظریف و کری در نیویورک

(image)

وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک بر سر یک میز درباره پیگیری اجرای برجام به گفت‌وگو نشستند.
رایزنی ظریف و کری در نیویورک

بک لینک رنک 3

تکنولوژی جدید