رایزنی‌های هسته‌ای ایران با نماینده اتحادیه اروپا درروزهای آخربهار ۹۴در جریان است

رایزنی‌های هسته‌ای ایران با نماینده اتحادیه اروپا درروزهای آخربهار ۹۴در جریان است

روز پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین، امروز (۳۱ خرداد ماه) با برگزاری رایزنی‌های معاونین وزیرامور خارجه ایران و نماینده اتحادیه اروپا در حال پیگیری است.

رایزنی‌های هسته‌ای ایران با نماینده اتحادیه اروپا درروزهای آخربهار ۹۴در جریان است

(image)

روز پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین، امروز (۳۱ خرداد ماه) با برگزاری رایزنی‌های معاونین وزیرامور خارجه ایران و نماینده اتحادیه اروپا در حال پیگیری است.
رایزنی‌های هسته‌ای ایران با نماینده اتحادیه اروپا درروزهای آخربهار ۹۴در جریان است

world press news

فستیوال فیلم