رانیری: مورینیو، فرگوسن جدید اولدترافورد است

رانیری: مورینیو، فرگوسن جدید اولدترافورد است

سرمربی لسترسیتی معتقد است سرمربی جدید منچستریونایتد در این باشگاه جایگاهی در حد و اندازه‌های فرگوسن کبیر به دست می‌آورد.

رانیری: مورینیو، فرگوسن جدید اولدترافورد است

(image)

سرمربی لسترسیتی معتقد است سرمربی جدید منچستریونایتد در این باشگاه جایگاهی در حد و اندازه‌های فرگوسن کبیر به دست می‌آورد.
رانیری: مورینیو، فرگوسن جدید اولدترافورد است

مرجع توریسم