رؤسای‌جمهور جهان، چقدر حقوق می‌گیرند؟؟!

رؤسای‌جمهور جهان، چقدر حقوق می‌گیرند؟؟!

گزارشی جدید نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آمریکا، بیشترین حقوق را در میان روسای کشورهای مختلف جهان دریافت می‌کند.

رؤسای‌جمهور جهان، چقدر حقوق می‌گیرند؟؟!

(image)

گزارشی جدید نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آمریکا، بیشترین حقوق را در میان روسای کشورهای مختلف جهان دریافت می‌کند.
رؤسای‌جمهور جهان، چقدر حقوق می‌گیرند؟؟!

تکنولوژی جدید