دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبرمعظم انقلاب

دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبرمعظم انقلاب

دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبرمعظم انقلاب

(image)
دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبرمعظم انقلاب