دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب

دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب

دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب

(image)
دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر معظم انقلاب

آپدیت نود 32 نسخه 9

خبر جدید