دیباج سمنان لرزید

دیباج سمنان لرزید

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۲۰:۰۲ امشب دیباج در سمنان را لرزاند.

دیباج سمنان لرزید

(image)

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۲۰:۰۲ امشب دیباج در سمنان را لرزاند.
دیباج سمنان لرزید

خبرگزاری اصفحان