دکتر غضنفریان داور مجله Applied Thermal Engineering شد

دکتر غضنفریان داور مجله Applied Thermal Engineering شد

دکتر جعفر غضنفریان، از استادان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان، به عنوان داور برجسته (Outstanding Reviewer) مجله Applied Thermal Engineering انتخاب شد.

دکتر غضنفریان داور مجله Applied Thermal Engineering شد

(image)

دکتر جعفر غضنفریان، از استادان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان، به عنوان داور برجسته (Outstanding Reviewer) مجله Applied Thermal Engineering انتخاب شد.
دکتر غضنفریان داور مجله Applied Thermal Engineering شد

آپدیت نود 32 هفتگی

دانلود سرا