دولت و مجلس باید گزارش شفافی درباره حقوق‌های نجومی بدهند

دولت و مجلس باید گزارش شفافی درباره حقوق‌های نجومی بدهند

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره آمارهای ضد و نقیش درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: کمسیون اصل ۹۰ و دولت باید گزارش دقیق و شفافی از این موضوع به مردم ارائه دهند.

دولت و مجلس باید گزارش شفافی درباره حقوق‌های نجومی بدهند

(image)

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره آمارهای ضد و نقیش درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: کمسیون اصل ۹۰ و دولت باید گزارش دقیق و شفافی از این موضوع به مردم ارائه دهند.
دولت و مجلس باید گزارش شفافی درباره حقوق‌های نجومی بدهند

فانتزی