دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت خسارت سیل اخیر اقدام کند

دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت خسارت سیل اخیر اقدام کند

نماینده مردم خوزستان گفت: از دولت انتظار داریم پس از سیل اخیر که خسارت زیادی به زیرساخت‌های شهرها وارد کرده است، نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت خسارت سیل اخیر اقدام کند

(image)

نماینده مردم خوزستان گفت: از دولت انتظار داریم پس از سیل اخیر که خسارت زیادی به زیرساخت‌های شهرها وارد کرده است، نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت خسارت سیل اخیر اقدام کند

آپدیت نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم