دولت روحانی برای نجات برجام از شکست قطعی چه خواهد کرد؟/ سیف و تقریباً هیچ!

دولت روحانی برای نجات برجام از شکست قطعی چه خواهد کرد؟/ سیف و تقریباً هیچ!

هند اعلام کرده می‌خواهد ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی‌هایش را به صورت «یورو» به ایران پرداخت کند. این در حالی است که سیف گفته حتی برای تبدیل ریال عمان به یورو هم محدودیت داریم.

دولت روحانی برای نجات برجام از شکست قطعی چه خواهد کرد؟/ سیف و تقریباً هیچ!

(image)

هند اعلام کرده می‌خواهد ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی‌هایش را به صورت «یورو» به ایران پرداخت کند. این در حالی است که سیف گفته حتی برای تبدیل ریال عمان به یورو هم محدودیت داریم.
دولت روحانی برای نجات برجام از شکست قطعی چه خواهد کرد؟/ سیف و تقریباً هیچ!

خبرگزاری اصفحان