دولت روحانی با تعطیلی مسکن مهر، رکود را تشدید کرد

دولت روحانی با تعطیلی مسکن مهر، رکود را تشدید کرد

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه با تعطیلی مسکن مهر، ۱۷۴ شغل و صنف مرتبط تعطیل شد، گفت: تمامی این وضعیت باعث شد تا رکود اقتصادی بیش از پیش چشمگیر شود.

دولت روحانی با تعطیلی مسکن مهر، رکود را تشدید کرد

(image)

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه با تعطیلی مسکن مهر، ۱۷۴ شغل و صنف مرتبط تعطیل شد، گفت: تمامی این وضعیت باعث شد تا رکود اقتصادی بیش از پیش چشمگیر شود.
دولت روحانی با تعطیلی مسکن مهر، رکود را تشدید کرد

خرید بک لینک

bluray movie download