دولت آیا برنامه‌ای برای تخلف در انتخابات دارد؟!/ یک شوالیه متقلب

دولت آیا برنامه‌ای برای تخلف در انتخابات دارد؟!/ یک شوالیه متقلب

تخصص تاج‌زاده تخلف در انتخابات است. آیا دولت یازدهم به این مهارت او نیازمند است؟ اگر که نه فریدون برادر جنجالی آقای رییس‌جمهور در خانه‌ شوالیه‌ تقلب اصلاح‌طلبان چه‌کار می‌کرد؟

دولت آیا برنامه‌ای برای تخلف در انتخابات دارد؟!/ یک شوالیه متقلب

(image)

تخصص تاج‌زاده تخلف در انتخابات است. آیا دولت یازدهم به این مهارت او نیازمند است؟ اگر که نه فریدون برادر جنجالی آقای رییس‌جمهور در خانه‌ شوالیه‌ تقلب اصلاح‌طلبان چه‌کار می‌کرد؟
دولت آیا برنامه‌ای برای تخلف در انتخابات دارد؟!/ یک شوالیه متقلب

خبر جدید