دولت آشتی ملی لیبی خواستار رفع تحریم تسلیحاتی این کشور شد

دولت آشتی ملی لیبی خواستار رفع تحریم تسلیحاتی این کشور شد

رئیس شورای ریاستی «دولت آشتی ملی» لیبی از کشورهای عربی خواست ممنوعیت تسلیح ارتش این کشور را لغو کنند.

دولت آشتی ملی لیبی خواستار رفع تحریم تسلیحاتی این کشور شد

(image)

رئیس شورای ریاستی «دولت آشتی ملی» لیبی از کشورهای عربی خواست ممنوعیت تسلیح ارتش این کشور را لغو کنند.
دولت آشتی ملی لیبی خواستار رفع تحریم تسلیحاتی این کشور شد

فروش بک لینک

ganool review