دولت آشتی ملی لیبی، مقر ۷ وزارتخانه را تحویل گرفت

دولت آشتی ملی لیبی، مقر ۷ وزارتخانه را تحویل گرفت

خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع لیبی اعلام کرد «دولت آشتی ملی» لیبی، مقر ۷ وزارت خانه را در پایتخت این کشور تحویل گرفته و در روزهای آینده سایر وزارت‌خانه‌ها را تحویل خواهد گرفت.

دولت آشتی ملی لیبی، مقر ۷ وزارتخانه را تحویل گرفت

(image)

خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع لیبی اعلام کرد «دولت آشتی ملی» لیبی، مقر ۷ وزارت خانه را در پایتخت این کشور تحویل گرفته و در روزهای آینده سایر وزارت‌خانه‌ها را تحویل خواهد گرفت.
دولت آشتی ملی لیبی، مقر ۷ وزارتخانه را تحویل گرفت

اپدیت نود32

دانلود موزیک