دولتی‌ها به یک کلاس غیرت و دانشگاه انقلاب اسلامی بروند

دولتی‌ها به یک کلاس غیرت و دانشگاه انقلاب اسلامی بروند

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت ضمن اظهار تاسف از بی‌توجهی دولت در خصوص مصادره اموال ایران توسط کانادا گفت: پیشنهاد می‌کنم تیم آقای ظریف به یک کلاس غیرت و دانشگاه انقلاب اسلامی ایران بروند.

دولتی‌ها به یک کلاس غیرت و دانشگاه انقلاب اسلامی بروند

(image)

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت ضمن اظهار تاسف از بی‌توجهی دولت در خصوص مصادره اموال ایران توسط کانادا گفت: پیشنهاد می‌کنم تیم آقای ظریف به یک کلاس غیرت و دانشگاه انقلاب اسلامی ایران بروند.
دولتی‌ها به یک کلاس غیرت و دانشگاه انقلاب اسلامی بروند

روزنامه قانون