دوست دارم سال تحویل کنار بچه‌های بسیج در اردوی جهادی باشم/ از دانشجویان می‌خواهم بابت کاستی‌ها حلالم کنند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد گفت: از تمامی دانشگاهیان در این لحظات پایان سال بابت قصوراتی که بود می خواهم را حلالم کنند و از امام عصر (عج) به واسطه اینکه نتوانستم به نیکی سربازی ایشان را در دانشگاه انجام دهد طلب بخشش می کنم.