دوره آموزشی «شهرخدا» ویژه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود

دوره آموزشی «شهرخدا» ویژه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به همت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دوره آموزشی شهرخدا با حضور علما و اساتید برجسته برگزار می‌‌شود.

دوره آموزشی «شهرخدا» ویژه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود

(image)

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به همت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان دوره آموزشی شهرخدا با حضور علما و اساتید برجسته برگزار می‌‌شود.
دوره آموزشی «شهرخدا» ویژه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود

روزنامه قانون