ده‌نمکی به زبان مردم فیلم می‌سازد/ «رسوایی ۲» حرف مردم را می‌زند

ده‌نمکی به زبان مردم فیلم می‌سازد/ «رسوایی ۲» حرف مردم را می‌زند

بازیگر «رسوایی ۲» گفت: آقای ده‌نمکی به زبان مردم فیلم می‌سازد. حتی وقتی مضامین عمیقی را مطرح می‌کند. برای همین هم هست که مردم با آثار او بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند.

ده‌نمکی به زبان مردم فیلم می‌سازد/ «رسوایی ۲» حرف مردم را می‌زند

(image)

بازیگر «رسوایی ۲» گفت: آقای ده‌نمکی به زبان مردم فیلم می‌سازد. حتی وقتی مضامین عمیقی را مطرح می‌کند. برای همین هم هست که مردم با آثار او بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند.
ده‌نمکی به زبان مردم فیلم می‌سازد/ «رسوایی ۲» حرف مردم را می‌زند

خرید بک لینک

فانتزی