دنیس راس: بی شک موقعیت اسد در ماه‌های اخیر بهبود یافته است

مشاور سابق خاورمیانه در دولت اوباما موضع اسد و حامیان آن در سوریه را در ماه های گذشته بهبود یافته ارزیابی کرده و سوریه را مایه ننگ همه و نقطه تاریکی بر وجدان بین المللی دانست.