دمای تهران به ۴۲ درجه می رسد

دمای تهران به ۴۲ درجه می رسد

دمای هوا در تهران تا پایان هفته به ۴۲ درجه بالای صفر می رسد و از هفته آینده شاهد خنک شدن هوای کشور خواهیم بود.

دمای تهران به ۴۲ درجه می رسد

(image)

دمای هوا در تهران تا پایان هفته به ۴۲ درجه بالای صفر می رسد و از هفته آینده شاهد خنک شدن هوای کشور خواهیم بود.
دمای تهران به ۴۲ درجه می رسد

آلرژی و تغذیه