دلیل مرگ مسعودرجوی چه بود؟

دلیل مرگ مسعودرجوی چه بود؟

منابع رسانه‌ای دلیل مرگ “مسعود رجوی” سرکرده گروهک تروریستی منافقین را ابتلا به بیماری ایدز عنوان کردند.

دلیل مرگ مسعودرجوی چه بود؟

(image)

منابع رسانه‌ای دلیل مرگ “مسعود رجوی” سرکرده گروهک تروریستی منافقین را ابتلا به بیماری ایدز عنوان کردند.
دلیل مرگ مسعودرجوی چه بود؟

استخدام آموزش و پرورش