دلورنتیس: ایگواین یا درغگوست یا یک هنرپیشه خوب!

دلورنتیس: ایگواین یا درغگوست یا یک هنرپیشه خوب!

رئیس باشگاه ناپولی در اظهارنظری جدید به انتقاد از مهاجم آرژانتینی پیشین تیمش که به یوونتوس پیوست، پرداخت.

دلورنتیس: ایگواین یا درغگوست یا یک هنرپیشه خوب!

(image)

رئیس باشگاه ناپولی در اظهارنظری جدید به انتقاد از مهاجم آرژانتینی پیشین تیمش که به یوونتوس پیوست، پرداخت.
دلورنتیس: ایگواین یا درغگوست یا یک هنرپیشه خوب!

عکس های جدید