دلال‌های جعلی کاهش مدت زندان

دلال‌های جعلی کاهش مدت زندان

دستگاه‌های نظارتی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۹ نفره جعل عنوان و کارچاق‌کنی شدند که از خانواده زندانیان حبس ابد و اعدامی برای کاهش مجازاتشان پول می‌گرفتند.

دلال‌های جعلی کاهش مدت زندان

(image)

دستگاه‌های نظارتی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۹ نفره جعل عنوان و کارچاق‌کنی شدند که از خانواده زندانیان حبس ابد و اعدامی برای کاهش مجازاتشان پول می‌گرفتند.
دلال‌های جعلی کاهش مدت زندان

اتومبیل