دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز ۴۳ آلبوم را صادر کرد

دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز ۴۳ آلبوم را صادر کرد

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک ماه گذشته مجوز ۴۳ آلبوم صوتی، ۷ تک آهنگ، ۹ نمآهنگ را صادر کرد.

دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز ۴۳ آلبوم را صادر کرد

(image)

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک ماه گذشته مجوز ۴۳ آلبوم صوتی، ۷ تک آهنگ، ۹ نمآهنگ را صادر کرد.
دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز ۴۳ آلبوم را صادر کرد

بک لینک قوی

پرس نیوز